top of page

INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Duomenų valdytojas – MB „Kinesis klinika” (toliau – Bendrovė) gerbia internetinių svetainių www.kinesis.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Lankytojai) privatumą, todėl įsipareigoja užtikrinti tinkamą Lankytojų asmens duomenų apsaugą bei jų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

 

Ši MB „Kinesis“ internetinės svetainės www.kinesis.lt privatumo politika (toliau – Svetainės privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką bei yra sudedamoji Bendrovės privatumo politikos dalis.

 

Svetainės privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II. KAIP BENDROVĖ TVARKO ASMENS DUOMENIS

 

Bendrovė Lankytojų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 

 • Siekdama palaikyti tinkamą komunikaciją su Lankytojais, kad Lankytojai per Svetainę galėtų bet kada kreiptis į Bendrovę;

 • Siekdama palaikyti tinkamą komunikaciją su socialinio tinklo „facebook“ nariais, kad „facebook“ nariai galėtų tiesiogiai kreiptis į Bendrovės „facebook“ paskyrą;

 • Siekdama gauti iš Lankytojų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas ir atsiliepimų pagrindu tobulinti teikiamų paslaugų kokybę;

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai duomenų subjektai sutinka gauti naujienlaiškius.

 

Kai Bendrovė asmens duomenis tvarko Komunikacijos su Lankytojais palaikymo tikslu, Bendrovė:

 

 • tvarko Svetainėje pateikiamus Lankytojų asmens duomenis:

  • Vardas;

  • Kontaktinis tel. numeris;

  • El. pašto adresas;

  • Pranešimo tekste nurodyti duomenys.

 • tvarko Bendrovės Facebook paskyrose pateikiamus Lankytojų asmens duomenis:

  • Vardas ir pavardė (pavadinimas ar pseudonimas);

  • Pranešimo tekste nurodyti duomenys.

 • tvarko atsiliepimų skiltyje pateikiamus Lankytojų duomenis:

  • Vardas ir pavardė (pavadinimas ar pseudonimas);

  • Pranešimo tekste nurodyti duomenys.

 • tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu pateikiamus Lankytojų duomenis:

  • El. pašto adresas;

 

 • tvarko asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

  • Reglamento 6 str. 1 d. a) p., nustatytu teisiniu pagrindu – Svetainės Lankytojo sutikimu, kurį jis išreiškė pateikdamas pranešimą, šio pranešimo pateikimo ir (ar) komunikacijos tikslais;

  • Reglamento 6 str. 1 d. b) p., numatytu teisiniu pagrindu – Siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

  • Reglamento 6 str. 1 d. c) p., numatytu teisiniu pagrindu - Bendrovei taikoma teisine prievole;

  • Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nustatytu teisiniu pagrindu – Teisėtu Bendrovės interesu pateikti atsakymą pranešimo siuntėjui.

 

 • saugo asmens duomenis:

  • ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugo tokį laikotarpį, koks nustatytas teisės aktuose;

  • „susisiekite su mumis” skiltyje pateikiamus pranešimus Bendrovė saugo ne ilgiau nei 1 metus, nuo atsakymo pateikimo ar pilno jų išnagrinėjimo dienos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į Bendrovės paskyras socialiniuose tinkluose ar nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines.

 

Šiuo metu Bendrovė turi paskyrą socialiniame tinkle „facebook“, ją galite rasti adresu:

(1) https://www.facebook.com/Kinesisklinika.

 

Visą informaciją, kurią Bendrovei pateikiate socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja Bendrovė. 

 

Todėl, siūlome susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose arba trečiųjų šalių svetainėse, siūlome perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikas arba tiesiogiai susisiekti su šiais paslaugų tiekėjais.

bottom of page